świat


świat
świat I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -a, C. -u, Mc. świecie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wszechświat, kosmos' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kula ziemska, Ziemia jako planeta, na której żyją ludzie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podróż dookoła świata. Cztery strony świata. Na świecie toczy się wiele wojen. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'życie z wszystkimi przejawami działalności ludzkiej; istnienie, egzystencja, byt': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stworzenie świata. Koniec świata. Patrzeć na świat przez różowe okulary. Mieć swój własny świat. Zamknąć się w swoim świecie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ogół ludzi żyjących na Ziemi; ludzkość, społeczność międzynarodowa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świat woła o pomoc. Spotkanie przywódców świata zachodniego. Trzeci Świat. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'obce, dalekie strony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ruszył w świat za chlebem. Bywał w świecie. Jeździł po świecie. Co słychać w świecie? {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}świat II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -a, C. -u, Mc. świecie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'każdy możliwy ośrodek życia albo cywilizacji we wszechświecie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poszukiwanie innych światów. Teoria wielości światów. A jednak chyba ten świat jest najlepszym z możliwych. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jakaś część globu ziemskiego odznaczająca się czymś charakterystycznym; kraina geograficzna, region, okolica': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świat podwodny. Świat tundry. Świat lodowców. Świat pustyni, rafy koralowej. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ludzie, których łączy jakaś wspólna cecha, np. wykonywany zawód, zainteresowania, sposób życia, miejsce zamieszkania; środowisko': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świat artystyczny, filmowy, naukowy. Świat biznesu. Należymy do dwóch różnych światów. Ona i ja – to światy są dwa (piosenka) . {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sfera, dziedzina': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świat dźwięków, kolorów. Świat znaków. W świecie ciszy.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_8}}{ktoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(jest) nie z tego świata; {{/stl_7}}{{stl_8}}{ktoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}jakiego świat nie widział; {{/stl_7}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie wie, po jakim świecie chodzi [na jakim świecie żyje]; być [stać się] całym światem {{/stl_7}}{{stl_8}}{dla kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; być [zostać] samym [samemu] na świecie; być jedną nogą na tamtym świecie [w grobie]; bywać między ludźmi [w świecie]; chodzić po świecie; cholerny świat; do końca świata; dwa światy; elegancki świat; iść [pójść] w świat [między{{/stl_7}}{{stl_7}} ludzi]; jak świat światem; kawał świata; kląć [przeklinać] na czym świat stoi; koniec świata I; koniec świata II; na [w] szerokim świecie; na drugim świecie; na koniec świata; na świecie; nad wszystko w [na] świecie; najspokojniej w{{/stl_7}}{{stl_7}} świecie; nie wiedzieć (nic) o bożym świecie; nikt [nic] na świecie; nowy świat; obywatel świata; oczy świata; odciąć od świata; okno na świat; ósmy cud świata; patrzeć czarno na świat; pępek świata; podbijać – podbić [zdobywać –{{/stl_7}}{{stl_7}} zdobyć] świat; przejechać się na tamten świat; przenieść się na tamten świat [do wieczności]; przychodzić – przyjść na świat; przynieść {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ze sobą na świat; rozstać się [pożegnać się] z tym światem [ze światem]; siedem cudów świata; stary jak świat; Stary Świat; tamten świat; ten świat; umrzeć dla świata; używać – użyć świata [życia]; wchodzić – wejść w świat;{{/stl_7}}{{stl_7}} wyrzec się świata; za nic (w świecie, na świecie); zamknąć się przed światem; zapominać – zapomnieć o całym [bożym] świecie; zawiązać świat [życie i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś}{{/stl_8}}{{stl_7}}; zejść ze świata; żeby [choćby] się świat walił {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Swiat.... — Swiat...., s. Swät …   Pierer's Universal-Lexikon

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego

  • świat nie widział — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś, kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wykrzyknienie wyrażające podziw, zdumienie lub dezaprobatę dla czegoś, kogoś niespotykanego, wyjątkowego, zaskakującego : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat się kończy — {{/stl 13}}{{stl 7}} wykrzyknienie używane do wyrażenia zdumienia, oburzenia, przerażenia, zaskoczenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świat się kończy, co tam z ludźmi wyrabiają w Jugosławii. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}świat… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Świat coat of arms — Świat Battle cry: Details Alternative names Earliest mention unknow …   Wikipedia

  • Świat według Kiepskich — ( The World According to the Kiepskis , kiepski being a term roughly translating to the English term poor or crappy ) is a popular Polish television sitcom, produced by Polsat since 1998. The show follows the life of a dysfunctional Polish family …   Wikipedia

  • świat dotykalny [materialny] — {{/stl 13}}{{stl 7}} wszystko to, co można poznać za pomocą zmysłów; otaczająca rzeczywistość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poznawać świat materialny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat się nie kończy — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na kimś, na czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ktoś lub coś nie jest jedyną osobą (rzeczą, sprawą itp.), którą warto, trzeba się interesować, przejmować, o którą należy się starać, zabiegać itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie martw się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat stoi [stanął] otworem — {{/stl 13}}{{stl 8}}{przed kimś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ktoś zyskał, ma możliwość, środki, by zrealizować własne plany, marzenia, pragnienia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed absolwentami tej uczelni świat stoi otworem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień